5 card omaha high low poker, 5 Card Omaha High/Low Poker

Omaha High/Low Poker 5 lá

Omaha Hi / Lo 5 lá là một trò chơi thú vị bắt nguồn từ Omaha Hi/Lo. Mỗi người chơi trong trò chơi Omaha Hi / Lo 5 lá được chia năm lá bài riêng ('hole cards’) chỉ thuộc về người chơi đó. Năm lá bài chung được chia ngửa trên bàn. Tất cả người chơi sử dụng chính xác hai lá bài từ 5 lá bài riêng của họ kết hợp với chính xác ba lá từ bàn để tạo ra hand bài poker năm lá tốt nhất có thể. Cỗ bài được chia giữa hand bài tốt nhất cho bài cao và bài tốt nhất cho bài thấp - do đó có tên là 5 Lá bài Omaha Hi / Lo. Bạn có thể sử dụng các kết hợp khác nhau của hai lá bài từ hand của mình để tạo thành bài cao và bài thấp, nhưng trong mỗi hand bài, bạn phải sử dụng chính xác hai lá bài riêng và ba lá bài chung - không hơn, không kém. Tham khảo trang thứ hạng bài Poker để xem thứ hạng của các hand bài trong Omaha Hi / Lo 5 lá.

Omaha Hi / Lo 5 lá được chơi với '8 trở lên', có nghĩa là hand bài thấp phải bao gồm năm hạng quân bài khác nhau được xếp hạng tám hoặc thấp hơn, để đủ điều kiện giành phần thấp của tiền cược. Các hand bài thấp trong Omaha Hi / Lo 5 lá được xác định giống hệt như cách chúng được xác định trong Omaha Hi/Lo. Nếu không có hand bài thấp đủ điều kiện, hand bài cao sẽ thắng toàn bộ tiền cược.

Omaha Hi / Lo 5 lá sử dụng hệ thống 'Át lên Năm' hoặc 'California' để xếp hạng các hand bài thấp. Sảnh và số lần thùng không được tính vào một hand bài và Át luôn thấp khi đọc ván bài thấp, vì vậy ván bài tốt nhất có thể là 'wheel': 5, 4, 3, 2, A. Để giúp hiểu các cấp bậc của ván bài thấp, các hand bài thấp đủ điều kiện theo mẫu sau đây (không phải danh sách đầy đủ) được xếp hạng từ ít mạnh nhất (# 1, hiếm khi giành được nửa tiền cược) đến mạnh nhất (# 10,bài mạnh nhất có thể):

 1. 8, 7, 6, 5, 4
 2. 8, 7, 6, 5, 3
 3. 8, 6, 4, 2, A
 4. 8, 4, 3, 2, A
 5. 7, 6, 5, 4, 2
 6. 7, 6, 5, 2, A
 7. 7, 5, 4, 3, 2
 8. 6, 5, 4, 3, 2
 9. 6, 4, 3, 2, A
 10. 5, 4, 3, 2, A

Lưu ý rằng hand bài thấp luôn được xếp hạng từ lá bài cao nhất trở xuống. Vì vậy, ví dụ, ván bài số 9 được gọi là 'Six-low' - ‘Sáu-thấp’ vì lá bài cao nhất của nó là Sáu. Hand số 5 là 'Bảy thấp' và hand số 1 là 'Tám thấp'. Trong tiếng lóng của poker, bạn phân biệt giữa các hand bài gần thấp bằng cách đi xa hơn xuống các cấp bậc, vì vậy hand bài số 9 sẽ được gọi là 'thấp sáu bốn', đánh bại hand số 8, 'thấp sáu năm'.

Cũng nên nhớ rằng sảnh và thùng không được tính vào hand bài thấp của bạn, vì vậy việc đặt một hand bài thấp cũng là một hand bài sảnh hoặc một hand thùng là một hand bài rất mạnh, có thể thắng cả nửa cao và nửa thấp của tiền cược, được gọi là “scoop”.

Các loại trò chơi Omaha Hi/Lo 5 lá

Omaha Hi/Lo 5 lá có thể được chơi ở các dạng sau:

 • Limit 5 Card Omaha Hi/Lo - Hạn mức đặt cược cụ thể áp dụng trong từng trận đấu và trên từng vòng cược.
 • Pot Limit 5 Card Omaha Hi/Lo - Cược giới hạn số lượng chip trong pot.
 • No Limit 5 Card Omaha Hi/Lo - Một người chơi có thể đặt cược tất cả các chip mà họ có sẵn.

Quy tắc chơi Omaha Hi/Lo 5 lá

Trong Omaha Hi/Lo 5 lá một điểm đánh dấu được gọi là 'button' - người chơi cuối hoặc 'the dealer button' - người chia bài cho biết người chơi nào là người chia bài danh nghĩa cho trò chơi hiện tại. Trước khi trò chơi bắt đầu, người chơi ngay theo chiều kim đồng hồ từ vị trí người chơi cuối đặt cược tiền mù nhỏ, cược bắt buộc đầu tiên. Người chơi ngay theo chiều kim đồng hồ từ tiền mù nhỏ đặt 'tiền mù lớn', thường gấp đôi “kích thước” của điểm mù nhỏ, nhưng số tiền đặt cược có thể thay đổi tùy thuộc vào tiền đặt cược và cơ cấu cá cược được chơi.

Trong các trò chơi Giới hạn cố định (Fixed Limit), cược lớn cũng giống như cược nhỏ, và cược nhỏ thường bằng một nửa cược lớn nhưng có thể lớn hơn tùy thuộc vào tiền đặt cược. Ví dụ: trong trò chơi Fixed Limit $ 2 / $ 4, tiền mù nhỏ là $ 1 và tiền mù lớn là $ 2. Trong trò chơi Fixed Limit $ 15 / $ 30, tiền mù nhỏ là $ 10 và tiền mù lớn là $ 15.

Trong các trò chơi Pot Limit & No Limit, các trò chơi được gọi theo “kích thước” của các trò chơi của chúng (ví dụ: trò chơi Omaha Hi / Lo 1 $ 2/$ Omaha Hi/Lo 5 lá có mức cược nhỏ là $ 2 và tiền mù lớn là $ 2).

Sau khi mỗi người chơi đã nhận được 5 lá bài riêng, hành động đặt cược sẽ tiến hành theo chiều kim đồng hồ xung quanh bàn, bắt đầu với người chơi 'dưới họng súng' (ngay lập tức theo chiều kim đồng hồ từ tiền mù lớn).

Pre-Flop (Vòng đặt cược đầu tiên)

Sau khi nhìn thấy các lá bài riêng của mình, mỗi người chơi bây giờ có tùy chọn để chơi bài của họ bằng cách call (theo) hoặc raise (tố) tiền mù lớn. Hành động bắt đầu ở bên trái của tiền mù lớn được coi là đặt cược 'live' trong vòng này. Người chơi đó có tùy chọn để fold (bỏ bài), call hoặc raise. Ví dụ: nếu tiền mù lớn là $ 2, bạn sẽ call được $ 2, hoặc ít nhất là $ 4 để raise. Hành động sau đó tiến hành theo chiều kim đồng hồ xung quanh bàn.

Lưu ý: Cơ cấu cá cược thay đổi theo các biến thể khác nhau của trò chơi. Giải thích về hành động đặt cược trong Omaha Hi / Lo 5 lá , Pot Limit Omaha Hi/Lo 5 lá, and No Limit Omaha Hi/Lo 5 lá có thể được tìm thấy bên dưới.

Cược tiếp tục trong mỗi vòng cược cho đến khi tất cả những người chơi đang hoạt động (chưa fold bài) đã đặt cược bằng nhau vào tiền cược.

The Flop (Vòng chia 3 lá bài đầu tiên)

Sau khi hoàn tất vòng cược đầu tiên, 3 lá bài đầu tiên được chia mặt trên bàn. Flop là ba lá bài chung đầu tiên dành cho tất cả những người chơi đang hoạt động. Cược bắt đầu với người chơi hoạt động ngay theo chiều kim đồng hồ từ button - nút. Một vòng cá cược khác diễn ra sau đó. Trong Limit 5 Card Omaha Hi/Lo, tất cả các bet và raise trên flop là số tiền cược nhỏ (ví dụ: 2 đô la trong trò chơi 2 đô la / 4 đô la).

The Turn (Vòng chia lá thứ 4)

Khi hành động đặt cược hoàn tất cho vòng flop, lá bài thứ 4 được chia mặt trên bàn cờ.Turn là lá bài chung thứ tư trong Omaha Hi/Lo 5 lá.Trò chơi bắt đầu với người chơi đang hoạt động ngay theo chiều kim đồng hồ từ button - nút. Một vòng cá cược khác diễn ra sau đó. Trong Limit 5 Card Omaha Hi/Lo, các bet và raise tăng trong Turn được tính bằng số tiền cược lớn (ví dụ: 4 đô la trong trò chơi 2 đô la / 4 đô la).

The River (Vòng chia lá bài thứ 5)

Khi hành động đặt cược hoàn tất cho vòng quay, lá bài thứ 5 được chia mặt trên bàn cờ. River là lá bài chung thứ 5 và cuối cùng trong trò chơi Omaha Hi/Lo Cược bắt đầu với người chơi hoạt động ngay theo chiều kim đồng hồ từ nút. Một vòng cá cược cuối cùng diễn ra.

The Showdown - Thời điểm kết thúc ván bài

Nếu có nhiều hơn một người chơi còn lại khi vòng cược cuối cùng kết thúc, người cuối cùng bet hoặc raise sẽ lật các lá bài của họ, trừ khi không có đặt cược ở vòng cuối cùng, trong trường hợp đó người chơi ngay lập tức theo chiều kim đồng hồ từ người chơi cuối sẽ lật các lá bài của họ trước. Người chơi có năm lá tốt nhất cho mức cao sẽ thắng nửa tiền và người chơi có năm lá tốt nhất cho mức thấp sẽ thắng nửa tiền còn lại. Hãy nhớ rằng, trong tất cả Bài Omaha 5 lá, người chơi phải sử dụng hai (và chỉ hai) trong số năm lá bài riêng của họ kết hợp với chính xác ba lá bài chung. Trong trường hợp các hand bài giống nhau, phần tiền cược cao và thấp sẽ được chia đều cho những người chơi có hand bài tốt nhất. Trong trường hợp không có ván bài nào đủ điều kiện cho thấp (tức là 'Tám thấp' trở lên), (các) hand bài tốt nhất cho mức cao sẽ thắng toàn bộ tiền cược.

Sau khi thưởng pot, một trò chơi Omaha Hi / Lo 5 lá bài mới sẽ sẵn sàng để chơi. Button bây giờ di chuyển theo chiều kim đồng hồ đến người chơi tiếp theo.

Fixed Limit, Pot Limit, và No Limit 5 Card Omaha High/Low

Các quy tắc Omaha Hi/Lo của Omaha 5 lá vẫn giữ nguyên đối với các trò chơi Limit, No Limit and Pot Limit, trừ một số ngoại lệ:

 • Limit 5 Card Omaha Hi/Lo: Betting trong Limit 5 Card Omaha Hi/Lo là số tiền có cấu trúc, được xác định trước. Pre-flop và trên flop, tất cả các bet và raise có cùng số tiền với tiền mù lớn. Turn và river, tổng số tiền cược và mức cược tăng gấp đôi. Trong Limit 5 Card Omaha Hi/Lo, mỗi người chơi được phép đặt cược tối đa bốn lần trong mỗi vòng cược. Điều này bao gồm (1) bet, (2) raise, (3) re-raise và (4) cap (final raise).
 • Pot Limit 5 Card Omaha Hi/Lo: Cược tối thiểu trong Pot Limit 5 Card Omaha Hi/Lo bằng với “kích thước” của tiền mù lớn, nhưng người chơi luôn có thể đặt cược theo “kích thước” của pot.
  Mức raise tối thiểu: Số tiền cược phải ít nhất bằng bất kỳ lần đặt cược hoặc lần raise nào trước đó trong cùng một vòng. Ví dụ: nếu người chơi đầu tiên đặt cược 5 đô la thì người chơi thứ hai phải raise tối thiểu 5 đô la (tổng số tiền đặt cược là 10 đô la).

  Raise tối đa: “Kích thước” của tiền cược, được xác định bằng tổng số tiền cược đang hoạt động, cộng với tất cả các cược trên bàn, cộng với số tiền mà người chơi chủ động phải call trước khi raise.

  Ví dụ: Nếu kích thước của tiền cược là 100 đô la và không có hành động nào trước đó trong một vòng cược cụ thể, người chơi có thể đặt cược tối đa là 100 đô la. Sau lần đặt cược đó, hành động chuyển sang người chơi tiếp theo theo chiều kim đồng hồ. Người chơi đó có thể fold, call 100 đô la hoặc raise bất kỳ số tiền nào từ mức tối thiểu (thêm 100 đô la) đến mức tối đa. Đặt cược tối đa trong trường hợp này là 400 đô la - người chơi đầu tiên sẽ gọi 100 đô la, nâng quy mô tiền cược lên 300 đô la, và sau đó tăng thêm 300 đô la nữa, đặt cược tổng cộng là 400 đô la.

  Trong bài Pot Limit 5 Card Omaha Hi/Lo, không có ‘cap’- 'giới hạn' về số lần raise được phép.

 • No Limit 5 Card Omaha Hi/Lo: Cược tối thiểu trong No Limit 5 Card Omaha Hi/Lo giống như “kích thước” của tiền mù lớn, nhưng người chơi luôn có thể đặt cược bao nhiêu tùy thích, lên đến tất cả chip của họ.
  Raise tối thiểu: Trong No Limit 5 Card Omaha Hi/Lo, số tiền raise ít nhất phải bằng số tiền đặt cược trước đó hoặc số tiền raise trong cùng một vòng. Ví dụ: nếu người chơi đầu tiên đặt cược 5 đô la thì người chơi thứ hai phải raise tối thiểu 5 đô la (tổng số tiền đặt cược là 10 đô la).

  Mức raise tối đa: “Kích thước” của chồng chip (các chip của bạn trên bàn).

  Trong No Limit 5 Card Omaha Hi / Lo, không có ‘cap’ - 'giới hạn' về số lần raise được phép

 

Chi tiết liên quan:

Poker Hand

Thứ hạng cao

Tìm hiểu về các sự khác nhau giữa các hand bài trong Texas Hold'em, Omaha và các trò chơi khác.

Xem thứ tự hand bài Poker

Từ điển Poker

Từ điển Poker

Từ điển Poker sẽ là nguồn tham khảo hữu ích về các biệt ngữ và ngôn ngữ Poker.

Xem Từ điển

Real Money

Chơi bằng tiền thật

Gửi tiền của bạn và bắt đầu chơi tại SupremeKing. Gửi tiền nhanh chóng và an toàn.

Cách gửi và rút tiền