showtime holdem poker, Showtime Hold’em Poker

Showtime Hold’em Poker

Showtime Hold’em is similar to the globally popular game of Texas Hold’em, nhưng có một điểm khác biệt quan trọng: tất cả các quân bài đã bỏ (fold) đều được úp trong suốt thời gian của ván bài..

Kết quả là mỗi người chơi có nhiều thông tin hơn , tạo ra khả năng mới và chiều sâu chiến lược lớn hơn. Plus, who hasn’t wondered what cards their opponent folded to a big bet on the river? With Showtime Hold’em, you’ll find out!

If you’ve played Texas Hold’em before, or seen it on TV, the rules of Showtime Hold’em are easy to pick up.

The Rules of Showtime Hold’em

Traditional Texas Hold’em sees players each receive two private cards (known as ‘hole cards’) that belong to them alone, with five community cards then dealt face-up – known as the ‘board’. All players in the hand use these shared community cards, combined with their own hole cards, to each make their best possible five-card poker hand.

What makes Showtime Hold’em different, is that mọi quân bài được bỏ bởi bất kỳ người chơi nào sẽ được lật ngửa trong thời gian còn lại của ván bài, bao gồm tất cả các lá bài được bỏ trước và sau khi chia bài.

Showtime Hold’em is played as a No Limit game.

Chi tiết liên quan:

Poker Hand

Thứ hạng cao

Tìm hiểu về các sự khác nhau giữa các hand bài trong Texas Hold'em, Omaha và các trò chơi khác.

Xem thứ tự hand bài Poker

Từ điển Poker

Từ điển Poker

Từ điển Poker sẽ là nguồn tham khảo hữu ích về các biệt ngữ và ngôn ngữ Poker.

Xem Từ điển

Real Money

Chơi bằng tiền thật

Gửi tiền của bạn và bắt đầu chơi tại SupremeKing. Gửi tiền nhanh chóng và an toàn.

Cách gửi và rút tiền