omaha high low poker, Omaha High/Low Poker

Omaha Poker cao/thấp

Owing to its frequently large pots, Omaha High/Low (also called ‘Omaha Hi/Lo’, ‘Omaha H/L’, ‘Omaha/8’ or ‘Omaha 8-or-better’) has become a hugely popular game around the world. Each player in an Omaha Hi/Lo game is dealt four private cards (‘hole cards’) that belong only to that player. Five community cards are dealt face-up on the ‘board’. All players use exactly two cards from their four hole cards in conjunction with exactly three cards from the board to make the best five-card poker hand possible. The pot is divided between the best hand for high and the best hand for low – hence the name, Omaha Hi/Lo. You may use different combinations of two cards from your hand to make your high hand and your low hand, but in each hand you must use precisely two from your hand and three from the board – no more, no less. Visit the thứ hạng bài Poker để xem thứ hạng bài trong Omaha Hi/Lo.

Omaha Hi/Lo is played with an ‘8-or-better’ qualifier, which means that a low hand must consist of five different cards – ranked eight or below – to be eligible to win the low portion of the pot. Low hands in Omaha Hi/Lo are determined in exactly the same way they’re determined in Stud 7 lá cao/thấp. Nếu không có hand bài thấp đủ điều kiện, hand bài cao sẽ thắng toàn bộ tiền cược.

Omaha Hi/Lo uses the ‘Ace to Five’ or ‘California’ system for ranking low hands. Straights and flushes do not count against a hand, and Aces are always low in reading the low hand, so the best possible hand is a “wheel”: 5, 4, 3, 2, A. To help understand the ranks of low hands, the following sample qualifying low hands (not a complete list) are ranked from least powerful (#1, will rarely win the low half of the pot) to most powerful (#10, the nuts):

 1. 8, 7, 6, 5, 4
 2. 8, 7, 6, 5, 3
 3. 8, 6, 4, 2, A
 4. 8, 4, 3, 2, A
 5. 7, 6, 5, 4, 2
 6. 7, 6, 5, 2, A
 7. 7, 5, 4, 3, 2
 8. 6, 5, 4, 3, 2
 9. 6, 4, 3, 2, A
 10. 5, 4, 3, 2, A

Note that a low hand is always ranked from its highest card downwards. So for example, hand #9 is known as a ‘Six-low’ because its highest card is a Six. Hand #5 is a ‘Seven-low’, and Hand #1 is an ‘Eight-low’. In poker slang, you distinguish between close low hands by going further down the ranks, so hand #9 would be called a ‘Six-Four low’, which beats hand #8, a ‘Six-Five low’.

Cũng nên nhớ rằng sảnh và thùng không được tính vào ván bài thấp của bạn, vì vậy việc đặt một ván bài thấp cũng là một ván sảnh hoặc một ván thùng là một ván bài rất mạnh, có thể thắng cả nửa cao và nửa thấp của tiền cược. Đó được gọi là 'scoop'.

Các loại trò chơi Omaha Hi/Lo

Omaha Hi / Lo có thể được phát ở các định dạng sau:

 • Limit Omaha Hi/Lo - Hạn mức đặt cược cụ thể áp dụng trong từng trận đấu và trên từng vòng cược.
 • Pot Limit Omaha Hi/Lo - Cược giới hạn số lượng chip trong pot.
 • No Limit Omaha Hi/Lo – A player can bet all of the chips he has available.
 • Mixed Omaha Hi/Lo – The game alternates between rounds of Limit and Pot-Limit. The blinds are increased when the game switches from Pot-Limit to Limit, to ensure that the stake levels are consistent.

Quy tắc chơi Omaha Hi/Lo

In Omaha Hi/Lo, a marker called ‘the button’ or ‘the dealer button’ indicates which player is the nominal dealer for the current game. Before the game begins, the player immediately clockwise from the button posts the ‘small blind’, the first forced bet. The player immediately clockwise from the small blind posts the ‘big blind’, which is typically twice the size of the small blind, but the blinds can vary depending on the stakes and betting structure being played.

Trong các trò chơi Limit, cược lớn cũng giống như đặt cược nhỏ, và cược nhỏ thường bằng một nửa số cược lớn nhưng có thể lớn hơn tùy thuộc vào tiền đặt cược. Ví dụ, trong trò chơi Limit $ 2 / $ 4, tiền mù nhỏ là $ 1 và tiền mù lớn là $ 2. Trong trò chơi Limit $ 15 / $ 30, tiền mù nhỏ là $ 10 và tiền mù lớn là $ 15.

Trong các trò chơi Pot Limit & No Limit, các trò chơi được gọi theo “kích thước” của tiền mù. (ví dụ: trò chơi Omaha Hi / Lo $ 1/2 đô la có số tiền mù nhỏ là 1 đô la và số tiền mù lớn là $ 2).

Now, each player receives their four hole cards. Betting action proceeds clockwise around the table, starting with the player ‘under the gun’ (immediately clockwise from the big blind).

Pre-Flop (Vòng đặt cược đầu tiên)

After seeing his or her hole cards, each player now has the option to play his or her hand by calling or raising the big blind. The action begins to the left of the big blind, which is considered a ‘live’ bet on this round. That player has the option to fold, call or raise. For example, if the big blind was $2, it would cost $2 to call, or at least $4 to raise. Action then proceeds clockwise around the table.

Lưu ý: Cơ cấu cá cược thay đổi theo các biến thể khác nhau của trò chơi. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn về hành động cá cược trong Limit Omaha Hi/Lo, No Limit Omaha Hi/Lo và Pot Limit Omaha Hi/L.

Cược tiếp tục trong mỗi vòng cược cho đến khi tất cả những người chơi đang hoạt động (chưa fold bài) đã đặt cược bằng nhau vào tiền cược.

The Flop (Vòng chia 3 lá bài đầu tiên)

After the first round of betting is complete, the ‘flop’ is dealt face-up on the board. The flop is the first three community cards available to all active players. Betting begins with the active player immediately clockwise from the button. Another round of betting ensues. In Limit Omaha Hi/Lo, all bets and raises on the flop are in increments of the small bet (for example, $2 in a $2/$4 game).

The Turn (Vòng chia lá thứ 4)

When betting action is completed for the flop round, the ‘turn’ is dealt face-up on the board. The turn is the fourth community card in an Omaha Hi/Lo game. Play begins with the active player immediately clockwise from the button. Another round of betting ensues. In Limit Omaha Hi/Lo, bets and raises on the turn are in increments of the big bet (for example, $4 in a $2/$4 game).

The River (Vòng chia lá bài thứ 5)

When betting action is completed for the turn round, the ‘river’ is dealt face-up on the board. The river is the fifth and final community card in an Omaha Hi/Lo game. Betting begins with the active player immediately clockwise from the button. A final betting round ensues.

The Showdown - Thời điểm kết thúc ván bài

If there is more than one remaining player when the final betting round is complete, the last person to bet or raise shows their cards, unless there was no bet on the final round in which case the player immediately clockwise from the button shows their cards first. The player with the best five-card hand for high wins half the pot, and the player with the best five-card hand for low wins the other half. Remember, in all Omaha games, players must use two (and only two) of their four hole cards in combination with exactly three cards from the board. In the event of identical hands, the high and low shares of the pot will be equally divided between the players with the best hands. In the event that no hand qualifies for low (i.e. is an ‘eight low’ or better), the best hand(s) for high wins the whole pot.

Sau khi tiền cược (pot) được trao, một ván Omaha Hi / Lo mới sẽ sẵn sàng để chơi. Button bây giờ di chuyển theo chiều kim đồng hồ đến người chơi tiếp theo.

Limit, Pot Limit, No Limit Omaha High/Low

Các quy tắc Hi / Lo của Omaha vẫn giữ nguyên đối với các trò chơi poker Limit, Pot Limit, No Limit Omaha High/Low với một số ngoại lệ:

 • Limit Omaha Hi/Lo: Đặt cược trong Limit Omaha Hi/Lo là số tiền có cấu trúc, được xác định trước. Pre-flop và trên flop, tất cả các bet và raise có cùng số tiền với tiền mù lớn. Turn và river, tổng số tiền cược và mức cược tăng gấp đôi. Trong Limit Omaha Hi / Lo, mỗi người chơi được phép cược tối đa bốn lần trong mỗi vòng cược. Điều này bao gồm (1) bet, (2) raise, (3) re-raise và (4) cap (final raise).
 • Pot Limit Omaha Hi/Lo: Cược tối thiểu trong Pot Limit Omaha Hi/Lo bằng với “kích thước” mù lớn, nhưng người chơi luôn có thể đặt cược tối đa “kích thước” của tiền cược.

  Mức raise tối thiểu: Số tiền cược phải ít nhất bằng bất kỳ lần đặt cược hoặc lần raise nào trước đó trong cùng một vòng. Ví dụ: nếu người chơi đầu tiên đặt cược 5 đô la thì người chơi thứ hai phải raise tối thiểu 5 đô la (tổng số tiền đặt cược là 10 đô la).

  Raise tối đa: “Kích thước” của tiền cược, được xác định bằng tổng số tiền cược đang hoạt động, cộng với tất cả các cược trên bàn, cộng với số tiền mà người chơi chủ động phải call trước khi raise.

  Ví dụ: Nếu kích thước của tiền cược là 100 đô la và không có hành động nào trước đó trong một vòng cược cụ thể, người chơi có thể đặt cược tối đa là 100 đô la. Sau lần đặt cược đó, hành động chuyển sang người chơi tiếp theo theo chiều kim đồng hồ. Người chơi đó có thể fold, call 100 đô la hoặc raise bất kỳ số tiền nào từ mức tối thiểu (thêm 100 đô la) đến mức tối đa. Đặt cược tối đa trong trường hợp này là 400 đô la - người chơi đầu tiên sẽ gọi 100 đô la, nâng quy mô tiền cược lên 300 đô la, và sau đó tăng thêm 300 đô la nữa, đặt cược tổng cộng là 400 đô la.

  In Pot Limit Omaha Hi/Lo, there is no ‘cap’ on the number of raises allowed.

 • No Limit Omaha Hi/Lo: Cược tối thiểu trong No Limit Omaha Hi / Lo giống như “kích thước” của tiền mù lớn, nhưng người chơi luôn có thể đặt cược nhiều hơn tùy thích, lên đến tất cả chip của họ.

  Mức raise tối thiểu: TrongNo Limit Omaha Hi/Lo, số tiền đặt cược ít nhất phải bằng số tiền đặt cược trước đó hoặc số tiền raise trong cùng một vòng. Ví dụ: nếu người chơi đầu tiên đặt cược 5 đô la thì người chơi thứ hai phải raise tối thiểu 5 đô la (tổng số tiền đặt cược là 10 đô la).

  Mức raise tối đa: “Kích thước” của chồng chip (các chip của bạn trên bàn).

  In No Limit Omaha Hi/Lo, there is no ‘cap’ on the number of raises allowed.

 

Chi tiết liên quan:

Poker Hand

Thứ hạng cao

Tìm hiểu về các sự khác nhau giữa các hand bài trong Texas Hold'em, Omaha và các trò chơi khác.

Xem thứ tự hand bài Poker

Từ điển Poker

Từ điển Poker

Từ điển Poker sẽ là nguồn tham khảo hữu ích về các biệt ngữ và ngôn ngữ Poker.

Xem Từ điển

Real Money

Chơi bằng tiền thật

Gửi tiền của bạn và bắt đầu chơi tại SupremeKing. Gửi tiền nhanh chóng và an toàn.

Cách gửi và rút tiền