6 Card Omaha poker, 6 Card Omaha Poker

Poker Omaha 6 lá

Omaha poker 6 lá là một trò chơi thú vị bắt nguồn từ Omaha. Mỗi người chơi được chia sáu lá bài riêng (‘hole card’) chỉ thuộc về người chơi đó. Năm lá bài chung được chia mặt ngửa trên bàn. Trong trò chơi Poker Omaha 6 lá, tất cả người chơi sử dụng chính xác ba trong số các lá bài chung cùng với chính xác hai trong số các lá bài riêng của họ để tạo thành hand bài poker năm lá tốt nhất. Không hơn không kém. Theo dõi link này để xem thứ hạng bài Poker.

Các loại Trò chơi Poker Omaha 6 lá

  • Pot Limit 6 Card Omaha Poker - Người chơi có thể đặt cược những gì có trong pot (tức là 100 đô la vào tiền cược 100 đô la). Đây là hình thức phổ biến nhất của Poker Omaha 6 lá.

Cách chơi Poker Omaha 6 lá

Trong Pot Limit 6 Card Omaha, các trò chơi được xác định bằng “kích thước” của tiền mù (ví dụ: trò chơi Pot Limit 6 Card Omaha 6 đô la $ 1/2 đô la. Trò chơi Omaha có tiền mù nhỏ là 1 đô la và tiền mù lớn là 2 đô la).

Mỗi người chơi nhận được sáu lá bài riêng và hành động đặt cược tiến hành theo chiều kim đồng hồ xung quanh bàn, bắt đầu với người chơi ‘under gun’ (ngay theo chiều kim đồng hồ từ big Blind (Tiền mù lớn).

Pre-Flop (Vòng đặt cược đầu tiên)

Sau khi nhìn thấy các lá bài riêng của mình, mỗi người chơi bây giờ có tùy chọn để chơi bài của họ bằng cách call (theo) hoặc raise (tố) tiền mù lớn. Hành động bắt đầu ở bên trái của tiền mù lớn được coi là đặt cược 'live' trong vòng này. Người chơi đó có tùy chọn để fold (bỏ bài), call hoặc raise. Ví dụ: nếu tiền mù lớn là $ 2, bạn sẽ call được $ 2, hoặc ít nhất là $ 4 để raise. Hành động sau đó tiến hành theo chiều kim đồng hồ xung quanh bàn.

Cược tiếp tục trong mỗi vòng cược cho đến khi tất cả những người chơi đang hoạt động (chưa fold bài) đã đặt cược bằng nhau vào tiền cược.

The Flop (Vòng chia 3 lá bài đầu tiên)

Sau khi hoàn tất vòng cược đầu tiên, flop sẽ được chia ngửa trên bàn. Flop là ba lá bài chung đầu tiên dành cho tất cả những người chơi đang hoạt động. Chơi bắt đầu với người chơi đang hoạt động ngay theo chiều kim đồng hồ từ button. Một vòng cá cược khác diễn ra sau đó.

The Turn (Vòng chia lá thứ 4)

Khi hành động đặt cược hoàn tất cho vòng flop, 'turn' được chia ngửa trên bàn. Turn là lá bài chung thứ tư trong trò chơi Poker Omaha 6 lá. Chơi bắt đầu với người chơi đang hoạt động ngay lập tức theo chiều kim đồng hồ từ button. Một vòng cá cược khác diễn ra sau đó.

The River (Vòng chia lá bài thứ 5)

Khi hành động đặt cược hoàn tất cho Turn, ‘River’ được chia ngửa trên bàn. River là lá bài chung thứ năm và cuối cùng trong Poker Omaha 6 lá. Cược bắt đầu với người chơi hoạt động ngay theo chiều kim đồng hồ từ button. Một vòng cá cược cuối cùng diễn ra.

The Showdown - Thời điểm kết thúc ván bài

Nếu có nhiều hơn một người chơi còn lại khi vòng cá cược cuối cùng hoàn thành, người cuối cùng đặt cược hoặc raise sẽ lật bài của họ, trừ khi không có đặt cược trong vòng cuối cùng, trong trường hợp đó người chơi ngay theo chiều kim đồng hồ từ button sẽ lật bài của họ trước. Người chơi có hand năm lá tốt nhất sẽ thắng tiền cược. Hãy nhớ rằng: trong Omaha Poker 6 lá, người chơi phải sử dụng hai và chỉ hai trong số sáu lá bài riêng của họ kết hợp với chính xác ba trong số các lá bài từ bàn. Trong trường hợp các hand bài giống nhau, tiền thưởng sẽ được chia đều cho những người chơi có hand bài tốt nhất.

Sau khi thưởng pot, một trò chơi poker Omaha 6 lá mới sẽ sẵn sàng để chơi. Button bây giờ di chuyển theo chiều kim đồng hồ đến người chơi tiếp theo.

Cược tối thiểu trong Pot Limit 6 Card Omaha giống như kích thước của big blind, nhưng người chơi luôn có thể đặt cược tối đa với kích thước của pot.

Mức raise tối thiểu: Số tiền raise tối thiểu phải bằng số tiền đặt cược trước đó hoặc mức tăng trong cùng một vòng. Ví dụ: nếu người chơi đầu tiên đặt cược 5 đô la thì người chơi thứ hai phải raise tối thiểu 5 đô la (tổng số tiền đặt cược là 10 đô la).

Raise tối đa: “Kích thước” của tiền cược, được xác định bằng tổng số tiền cược đang hoạt động, cộng với tất cả các cược trên bàn, cộng với số tiền mà người chơi chủ động phải call trước khi raise.

Ví dụ: Nếu kích thước của tiền cược là 100 đô la và không có hành động nào trước đó trong một vòng cược cụ thể, người chơi có thể đặt cược tối đa là 100 đô la. Sau lần đặt cược đó, hành động chuyển sang người chơi tiếp theo theo chiều kim đồng hồ. Người chơi đó có thể fold, call 100 đô la hoặc raise bất kỳ số tiền nào từ mức tối thiểu (thêm 100 đô la) đến mức tối đa. Đặt cược tối đa trong trường hợp này là 400 đô la - người chơi đầu tiên sẽ gọi 100 đô la, nâng quy mô tiền cược lên 300 đô la, và sau đó tăng thêm 300 đô la nữa, đặt cược tổng cộng là 400 đô la.

Trong Pot Limit 6 Card Omaha, không có ‘cap’ - giới hạn về số lần raise được phép.

 

Chi tiết liên quan:

Poker Hand

Thứ hạng cao

Tìm hiểu về các sự khác nhau giữa các hand bài trong Texas Hold'em, Omaha và các trò chơi khác.

Xem thứ tự hand bài Poker

Từ điển Poker

Từ điển Poker

Từ điển Poker sẽ là nguồn tham khảo hữu ích về các biệt ngữ và ngôn ngữ Poker.

Xem Từ điển

Real Money

Chơi bằng tiền thật

Gửi tiền của bạn và bắt đầu chơi tại SupremeKing. Gửi tiền nhanh chóng và an toàn.

Cách gửi và rút tiền