2-7 Triple Draw Poker, 2-7 Triple Draw

2-7 Triple Draw

2-7 (Deuce to Seven) Triple Draw Lowball là một trò chơi poker trong đó thứ tự hand bài poker thấp sẽ thắng trong cuộc đấu. Nói cách khác, Triple Draw là một dạng 'Lowball'. Đây là một trò chơi “ván hòa” (draw) (rút bài), có nghĩa là bạn sẽ được chia năm quân bài và có thể bỏ từ 0 đến năm quân trong số đó khi rút bài và nhận được số quân bài thay thế. Trong Triple Draw, mỗi người chơi có cơ hội rút ba lần, mặc dù bạn có thể chọn ‘không đổi quân bài' đối với bất kỳ hoặc tất cả các lần rút.

Cách chơi 2-7 Triple Draw

Đầu tiên, bạn cần hiểu xếp hạng hand bài 2-7 trong Triple Draw khác với các game bài thấp khác. Trong 2-7 Triple Draw số lượt sảnh và thùng được tính theo hand bài thấp của bạn, và quân Át luôn cao. Vì vậy, hand bài tốt nhất có thể có là: 7, 5, 4, 3, 2. Các hand bài sau đây từ 2-7 (không phải là danh sách đầy đủ) được xếp hạng từ ít mạnh nhất (# 1, hiếm khi thắng pot) đến mạnh nhất (# 16, bài mạnh nhất có thể):

 1. J, 7, 4, 3, 2 (đồng chất -thùng)
 2. 8, 7, 6, 5, 4 (sảnh)
 3. 7, 6, 5, 4, 3 (sảnh thấp hơn)
 4. 5, 5, 5, 6, 3
 5. 2, 2, 7, 6, 5
 6. A, 9, 6, 4, 2
 7. A, 8, 7, 4, 2
 8. A, 5, 4, 3, 2 (không phải sảnh - át cao)
 9. K, J, 8, 7, 4
 10. T, 7, 5, 4, 3
 11. T, 6, 5, 4, 3
 12. T, 6, 5, 4, 2
 13. 9, 7, 6, 4, 3
 14. 8, 6, 4, 3, 2
 15. 7, 6, 4, 3, 2
 16. 7, 5, 4, 3, 2

Tiền mù (Blinds)

Draw Games được chơi bằng cách sử dụng cược bắt buộc được gọi là tiền mù, với người chơi ngồi bên trái của “button” - “nút” đặt cược mù nhỏ và người chơi ở bên trái của họ đặt mù lớn.Mù nhỏ thường bằng một mù lớn. Lowball đôi khi cũng được chơi với một ante, là một loại cược bắt buộc nhỏ được đặt bởi mỗi người chơi ngoài tiền mù.

Chia bài

Each player is dealt five cards face down. There is then a round of betting, where you have the option to either call, raise, or fold. Players still left in the hand after the first round of betting now have the opportunity to draw. That is, each player selects which (if any) cards he wishes to discard by clicking on them. By clicking a second time on a card that you have planned to discard, you remove it from the discard set. You can discard all five cards if you wish. If you feel that you already have a strong hand, you can opt to ‘Stand Pat’. This means that you are choosing not to discard any of your cards. Discarding continues around the table clockwise. When it is your turn to discard, you press the button to confirm you wish to discard the selected cards.

Sau vòng hòa (Draw) đầu tiên, có một vòng cược khác, bắt đầu với người chơi hoạt động đầu tiên ở bên trái của button - nút.

Có thêm hai vòng hòa (draw) nữa với một vòng đặt cược theo sau mỗi vòng, dẫn đến tổng cộng ba vòng hòa và bốn vòng cược. Nếu tại thời điểm này vẫn còn nhiều hơn một người chơi trong ván bài, thời điểm kết thúc ván bài sẽ diễn ra, với người chơi cầm hand bài tốt nhất lấy tiền cược (pot).

Vì vậy, chuỗi hành động sẽ là:

 1. Năm lá bài được chia cho mỗi người chơi
 2. Vòng đặt cược số 1, bắt đầu với người chơi bên trái của mù lớn.
 3. Vòng hòa # 1, bắt đầu người chơi ở bên trái của button (nút).
 4. Vòng cược số 2, bắt đầu với người chơi ở bên trái nút.
 5. Vòng hòa # 2, bắt đầu bằng người chơi ở bên trái nút.
 6. Vòng cược số 3, bắt đầu với người chơi ở bên trái nút.
 7. Vòng hòa # 3, bắt đầu bằng người chơi ở bên trái nút.
 8. Vòng cược số 4, bắt đầu với người chơi ở bên trái nút.
 9. Showdown - Thời điểm kết thúc ván bài (nếu cần)

In draw games, it is possible for more cards to be needed than are remaining in the deck. In this case, the cards are reshuffled, and play continues using the new deck. Showdown – Determining the Winner

Người chơi có 2 lá bài 7-2 tốt nhất sẽ thắng tiền cược. Sau khi phần thưởng được trao cho hand bài tốt nhất, 2-7 Triple Draw mới sẽ sẵn sàng để chơi.

Nếu hai hoặc nhiều hand bài có cùng giá trị, tiền pot sẽ được chia đều. Không có thứ hạng phù hợp với mục đích trao tiền thưởng. Xin hãy nhớ rằng, điều này khác với các dạng poker thấp hoặc cao/thấp, nơi một con át chủ bài có thể được chơi ở mức cao hoặc thấp. Trong 2-7, con át chủ bài luôn luôn là lá bài cao nhất.

 

Chi tiết liên quan:

Poker Hand

Thứ hạng cao

Tìm hiểu về các sự khác nhau giữa các hand bài trong Texas Hold'em, Omaha và các trò chơi khác.

Xem thứ tự hand bài Poker

Từ điển Poker

Từ điển Poker

Từ điển Poker sẽ là nguồn tham khảo hữu ích về các biệt ngữ và ngôn ngữ Poker.

Xem Từ điển

Real Money

Chơi bằng tiền thật

Gửi tiền của bạn và bắt đầu chơi tại SupremeKing. Gửi tiền nhanh chóng và an toàn.

Cách gửi và rút tiền