poker multi currency, Multi Currency

Tài Khoản Đa Tiền Tệ & Trò Chơi

Bạn đang xem xét thêm loại tiền tệ thứ hai?

Trước khi thêm đơn vị tiền tệ thứ hai vào tài khoản, vui lòng đọc Điều khoản dịch vụ, điều khoản này nghiêm cấm rõ ràng việc sử dụng các tính năng Đa tiền tệ để kinh doanh hoặc đầu cơ tiền tệ.

Bạn đang tìm kiếm thêm thông tin?

  • Gửi và Rút tiền
  • Tìm hiểu cách gửi và rút tiền.

Chúng tôi cung cấp các trò chơi với nhiều loại tiền tệ khác nhau, để phù hợp với người chơi từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi cũng cung cấp khả năng giữ tiền bằng nhiều loại tiền tệ cùng một lúc, để người chơi có thể quản lý tiền của họ khi thấy phù hợp và không phải mất tiền khi tỷ giá hối đoái biến động.

Mọi người chơi đều có thể gửi tiền, rút ​​tiền và chơi với các khoản tiền bằng Đô la Mỹ (USD), chịu những hạn chế nhỏ có thể được áp đặt bởi một số phương thức thanh toán. Người chơi cũng có thể tùy chọn giữ tiền bằng Euro (EUR), Đô la Canada (CAD) và Bảng Anh (GBP). Chúng tôi cũng có sẵn nhiều trò chơi với đồng Euro.

Bạn có thể thêm đơn vị tiền tệ thứ hai vào Tài khoản Stars của mình thông qua tính năng Thu ngân (Cashier). Ngoài ra, bạn có thể chỉ cần tham gia một trò chơi bằng đơn vị tiền tệ mà bạn muốn thêm. Phần mềm sẽ tự động đề nghị mở tài khoản bằng đơn vị tiền tệ trong trò chơi thay cho bạn.

Tiền Tệ Ưu Tiên

Đơn vị tiền tệ ưu tiên của bạn sẽ là đơn vị tiền tệ mặc định cho Tài khoản Stars của bạn:

  • Tiền tệ ưu tiên được hiển thị đầu tiên trong Cashier.
  • Tổng số tiền của bạn (Grand Total), được quy đổi thành Tiền tệ ưu tiên của bạn, được hiển thị trong tab Summary của Cashier.
  • Tiền tệ ưu tiên là đơn vị tiền tệ mặc định của bạn để chuyển khoản và giao dịch T-Money.
  • Bất cứ khi nào bạn nhận được tiền, nhưng không có tài khoản tiền tệ phù hợp (ví dụ: nếu bạn giành được tiền trong giải đấu miễn phí GBP và không có tài khoản GBP), số tiền sẽ tự động được chuyển đổi thành Đơn vị tiền tệ ưu tiên của bạn.
  • Nếu bạn chọn chuyển đổi tiền tệ tự động, bất kỳ số tiền nào bạn tham gia trò chơi võ đài hoặc giải đấu sẽ được ghi có bằng Đơn vị tiền tệ ưu tiên của bạn và tự động chuyển đổi nếu cần (xem bên dưới để biết thêm thông tin).
  • Đơn vị tiền tệ ưu tiên của bạn sẽ được sử dụng nếu vì một lý do nào đó bạn không thể chọn đơn vị tiền tệ (ví dụ: nếu bạn bị ngắt kết nối).

Đơn vị tiền tệ ưu tiên không thể bị xóa. Nếu bạn muốn xóa Đơn vị tiền tệ ưu tiên của mình, trước tiên bạn nên chọn Đơn vị tiền tệ ưu tiên mới.

Bạn có thể thay đổi đơn vị tiền tệ ưu tiên của mình hoặc xóa số dư tiền tệ trong Cashier.

Lưu ý rằng nếu bạn đang đóng một số dư mà bạn có tiền thưởng đang chờ xử lý, tiền thưởng sẽ hết hạn và bạn sẽ không thể tiếp tục kiếm tiền.

Cũng lưu ý rằng không thể đóng đơn vị tiền tệ ưu tiên của bạn hoặc đóng một loại tiền tệ nếu bạn có tiền hiện đang được chơi trong đó, tiền chưa được xử lý hoặc giao dịch chưa hoàn thành bằng đơn vị tiền tệ đó.

Chuyển Tiền Sang Các Loại Tiền Tệ Khác

Để chuyển tiền từ đơn vị tiền tệ này sang đơn vị tiền tệ khác, hãy truy cập Cashier.

Chuyển Đổi Tiền Tệ Tự Động

Nếu bạn không muốn quản lý tất cả đơn vị tiền tệ theo cách thủ công, hãy truy cập ‘Settings’ > ‘Global’ > Multi-Currency’. Với tính năng chuyển đổi tự động được chọn, bất kỳ lúc nào cần chuyển đổi tiền tệ, việc chuyển đổi sẽ được thực hiện tự động và bạn sẽ không được thông báo.

Cài đặt chuyển đổi tiền tệ tự động cho phép tiền của bạn được trao đổi tự động từ đơn vị tiền tệ này sang đơn vị tiền tệ khác nếu được yêu cầu mà không cần yêu cầu phê duyệt. Với cách này, hệ thống của chúng tôi sẽ chuyển đổi ít nhất 0,5 đơn vị tiền tệ nguồn hoặc tất cả số dư theo đơn vị tiền tệ nguồn nếu số dư tiền tệ nguồn nhỏ hơn 1 đơn vị. Chúng tôi có quyền thay đổi số tiền chuyển đổi tối thiểu mà không cần thông báo trước.

Xin lưu ý: tính năng này có thể tự động được bật bất cứ khi nào tài khoản của bạn đủ điều kiện để chơi tiền thật. Để tắt tính năng này trong phần mềm máy tính để bàn, hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn và đi tới ‘Settings’ > ‘Global’ > ‘Multi Currency’. Để làm điều này từ thiết bị di động, hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn và đi tới ‘Settings & Tools’.

Nếu bạn muốn giữ tất cả tiền chỉ bằng một đơn vị tiền tệ nhưng chơi bằng nhiều đơn vị tiền tệ, bạn cũng có thể chọn tùy chọn này trong ‘Settings’ > ‘Global’ > ‘Multi-Currency’. Với tùy chọn này, bất kỳ số tiền nào bạn giành được sẽ được tự động chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ ưu tiên.

Lưu ý rằng việc chọn tùy chọn này sẽ làm tăng đáng kể số lượng chuyển đổi tiền tệ được thực hiện. Truy cập trang Real Money Transaction Processing and Currency Conversion (Xử lý Giao dịch Tiền Thật và Quy đổi Tiền tệ) để biết các quy tắc liên quan đến tỷ giá hối đoái. Chúng tôi có quyền thay đổi cách tính tỷ giá hối đoái mà không cần báo trước.

Đầu Cơ Tiền Tệ

Các tính năng đa tiền tệ của chúng tôi nhằm mục đích để hỗ trợ trò chơi chứ không phải cho bất kỳ mục đích nào khác. Việc sử dụng các tính năng đa tiền tệ của chúng tôi để đầu cơ tiền tệ bị cấm theo Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.

Nếu chúng tôi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng các giao dịch chuyển đổi tiền tệ đang được thực hiện cho các mục đích khác ngoài mục đích vui chơi, chúng tôi có quyền áp dụng hồi tố bất kỳ khoản phí nào đã được miễn như một phần của giao dịch chuyển đổi tiền tệ và thực hiện bất kỳ biện pháp thích hợp nào khác, có thể bao gồm tịch thu quỹ và / hoặc đóng Tài khoản Stars của người chơi.